Forsiden projekter Presserum om plbrake faq kontakt os  


Spørgsmål og svar

Hvad er PL Brake?
PL BRAKE er en unik opfindervirksomhed, som er den første af sin art der baserer sig på aflønningsprincippet "no cure -  no pay". Det betyder, at aflønning først sker efter den succes firmaet opnår efter veludført arbejde. PL BRAKE administrerer desuden Panel of Inventors Worldwide (PIW), som er et forum der skaber de optimale rammer for at opfindere kan bruge deres tid på det de er bedst til, nemlig at være kreative og skabe.

Hvad står PL Brake for? - Vores filosofi og værdier
Praktiske erfaringer viser, at opfindere har vanskeligt ved at have mange bolde i luften samtidigt. Det betyder at det administrative arbejde og lignende byrder oftest tager så megen tid og kræfter fra opfinderen, at det går ud over det kreative arbejde. Det betyder igen at den kreative proces i de fleste tilfælde blokeres. Opfindere er ofte praktikere som ikke har en erhvervsøkonomisk uddannelse bag sig. De har derfor brug for at andre kan overtage den administrative byrde, og hjælpe dem på vej med alt det de ikke har forstand på.

PL BRAKE sætter miljøet i højsædet. Det gør vi ved at bruge miljøvenlige komponenter i produkterne. Miljøvenlige komponenter, set fra en professionel synsvinkel, er uundværlige redskaber. Hvis det ikke kan lade sig gøre at udvikle miljøvenlige produkter, så tillader vi kun udvikling af produktet hvis der kan laves et returprincip i lighed med flaskedistributionen i Danmark.

PL BRAKE lader en del af omsætningen gå til en Tredje Verdens Fond, som for eksempel bruger midlerne til at hjælpe opfindere i tredje verdens lande. Disse opfindere kan derved komme på højere læreanstalter i andre lande og uddanne sig, så de er bedre i stand til at kunne hjælpe deres hjemland og indgå i Panel of Inventors Worldwide´s hvervemateriale.

Hvad er Panel of Inventors Worldwide?
PIW er først og fremmest skabt for at skabe liv og luft til nye idéer/opfindelser. Dernæst for at sætte innovative folk sammen med kommercielle folk, til opnåelse af succesrige og bæredygtige forretninger. PIW hjælper sine medlemmer som er kørt fast i deres arbejde, eller mangler input fra ligesindede. Desuden skaffer PIW kontakt og vidensnetværk med tegnere, praktikere og andre, som normalt ikke færdes i innovative miljøer. Dette er for at opnå den samvirkende effekt der er så vigtig for at udviklingsprocessen skal blive så optimal som mulig.

Hvordan kan jeg blive medlem af Panel of Inventors Worldwide?
Udfyld den kontaktformular du finder ved at klikke her.Vær opmærksom på, at ved uopfordret henvendelse skal du som udgangspunkt betale et depositum på €100. Hvis du bliver anbefalet fra minimum ét medlem af PIW, er medlemskabet dog uden beregning. Alle PIW medlemmer har ret og krav på fuld anonymitet.

Hvad kan PL Brake tilbyde mig?
Vi tilbyder dig den fordel, at du som opfinder har lige så stor indflydelse på processen, f. eks design og materialevalg, som hvis du selv styrede og bestemte udviklingen. Nu kan du blot trække på Panel of Inventors Worldwide medlemmer og få den hjælp du behøver i alle henseender. Som foreslået er det PL BRAKE/PIW, der dækker omkostningerne ved projektet. Opfindere som ikke er i besiddelse af et salgsapparat, kan få hjælp til markedsføring verden over af PL BRAKE, gennem vores etablerede kontakter.

Hvilke projekter arbejder I på?
Som udgangspunkt arbejder vi på projekter der kan sælges på verdensplan. Vores primære projekt emner er indenfor samfundsudvikling, infrastruktur og samarbejdsformer.

Hvordan er jeres organisation bygget op?
Vi benytter i udpræget grad selvstyrende projektgrupper og en flad organisation. Rent teknisk er organisationen i overordnede træk opdelt som følger:

  1. Den overordnede ledergruppe -  Tager sig af principielle problemstillinger og strategier.
  2. Personaleafdeling -  Har kompetence til at løse ethvert samarbejdsproblem uanset niveau.
  3. Projektgrupper

Hvordan kommer jeg i kontakt med jer?
Det gør du ved at benytte denne kontaktformular.